Vòi bơm keo Ramset chính hãng

Giá bán: 30.000đ

    Là phụ kiện đi kèm khi mua keo Ramset Epcon G5 chính hãng.
    Vòi bơm keo cấy thép là phụ kiện hỗ trợ cho việc bơm keo khoan cấy thép. Hóa chất 2 thành phần thông qua vòi bơm keo cấy thép sẽ qua đoạn ống trộn rồi qua đoạn vòi đưa keo vào lỗ khoan.