Dịch vụ

Quy trình thi công khoan cấy thép
Quy trình thi công khoan cấy thép
Ngày đưa tin: 26/04/2018 14:21:05

Các bước cơ bản thi công khoan cấy thép chờ, cấy bulong sử dụng hóa chất cấy thép:Bước 1: Khoan tạo lỗ với đường kính, chiều sâu lỗ khoan theo yêu cầu của hồ sơ kỹ thuật đã duyệt. Bước 2:Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi lần 1; Vệ sinh cạnh lỗ khoan bằng chổi sắt; Vệ sinh lỗ khoan bằng máy thổi bụi...
Đọc tiếp